El

Alla hyresgäster i lägenheterna har eget abonnemang för hushållsel. Du kan själv välja vilken elleverantör du vill ha.
Kom ihåg att själv säga upp ditt elabonnemang när du flyttar.
 

Kontaktinformation

Allfa Gefle AB
Kungsbäcksvägen 52
802 67 Gävle
026-51 53 80
kontakt@allfa.se
 

Gör en felanmälan

Klicka här