Auto Giro

Autogiro är en kostnadsfri service som innebär att pengarna till din hyra överförs automatiskt från ditt konto till oss i slutet av varje månad. Med autogiro kan du vara säker på att hyran alltid betalas i tid. Vi tillsammans med banken sköter resten. Autogiro kan användas av alla som har konto på banken.

Vill du använda dig av autogiro?

Kontakta oss!
 

Kontaktinformation

Allfa Gefle AB
Kungsbäcksvägen 52
802 67 Gävle
026-51 53 80
kontakt@allfa.se
 

Gör en felanmälan

Klicka här