Sophämtning

Sophämtningen av hushållssopor sker via Sollefteå kommun. På vissa fastigheter förekommer också kärl för papper och kartong/wellpapp. Det är viktigt att soporna sorteras noga och läggs i rätt kärl.
Grovsopor till exempel möbler, elektonik, cyklar mm, måste du själv transportera till en återvinningsanläggning. Information om öppettider mm, se www.solleftea.se
 

Kontaktinformation

Allfa Gefle AB
Kungsbäcksvägen 52
802 67 Gävle
026-51 53 80
kontakt@allfa.se
 

Gör en felanmälan

Klicka här