Start

Autogiro

Autogiro är en kostnadsfri service som innebär att pengarna till din hyra överförs automatiskt från ditt konto till oss i slutet av varje månad. Med autogiro kan du vara säker på att hyran alltid betalas i tid. Vi tillsammans med banken sköter resten. Autogiro kan användas av alla som har konto på banken.

Vill du använda dig av autogiro? Kontakta oss!